Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Эрх зүйн актууд
Хууль эрх зүйн актууд PDF Хэвлэх Имэйл

Хууль:
Боловсролын тухай хууль
Бага, дунд боловсролын тухай хууль
Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай

Засгийн газрын тогтоол:
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай ЗГ-ын 92-р тогтоол
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ГЭР БҮЛЭЭС СУРАЛЦАЖ БАЙГАА ОЮУТНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨРӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Сайдын тушаал:
БСШУ-ны сайдын 345-р тушаал
БСШУ-ны сайдын 158-р тушаал
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид багшлах эрх олгох, хасах журам
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛД ЭЦЭГ, ЭХ, ГЭР БҮЛ, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТАЛААР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГААС БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ

Хамтарсан тушаал:
1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай
УЛИРЛЫН АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР МӨНГӨН УРАМШИЛ ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ ХАМТАРСАН ТУШААЛ

Бусад эрх зүйн актууд:
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөлтийн шалгалтын журам