Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Ruler


Ruler програмын тухай PDF Хэвлэх Имэйл
Ruler програмын тухай

Энэ програмыг ашиглан ямар нэгэн зүйлийн хэмжээ авах, математикийн
хичээлийн мм, см, дм - ийн тухай мэдэгдэхүүнийг харж болно.