Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Maze


Maze програмын тухай PDF Хэвлэх Имэйл
Maze програмын тухай

Maze бол хүүхдийн ажиглаж харах болон логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой
богино, зөв зам олох тоглоом юм. Тоглоом үе давах тусам илүү том, олон
салаа замтай болж хүндэрч явна.