Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Хэмжигч програм


Хэмжигч програмын тухай PDF Хэвлэх Имэйл


Measure нь хүүхдэд физик үзэгдэл болон бодит ертөнцийн үйл явцыг ажиглах хооронд нь холбож таньж мэдэх бололцоог олгодог хэрэгсэл юм. Үүгээр хүүхэд өгөгдөлийг тэмдэглэх, хэмжих,тахирмаг зохиож болдог.