Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 2-р ангийн “монгол хэл ”-ийн сургалтын хөтөлбөр PDF Хэвлэх Имэйл
Хүлээгдэж байгаа ерөнхий үр дүн:
Сурагчдын эх хэлээрээ унших, бичих чадварыг хөгжүүлэх замаар эх хэлний зохих мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, , эх хэлний чадамж буй болгоход энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

 

Хүлээгдэж буй үр дүн

Агуулга

Үнэлгээ

мэдлэг

чадвар

хэрэглээ

Ярих сонсох

Өөрийгаа илэрхий
лэн бусадтай харилцаж сурах

 

 • Орчны хүн юм үзэгдлийн гадаад шинж үйл хөдлөлийг тоочин ярих
 • Уншсан , сонссон, нх болон зурагт юуны тухай өгүүлснийг энгийн үгээр хүүрнэж ярих
 • Эхэд болон зурагт өгүүлэгдэж байгаа үйл явдлын дарааллын дагуу ярих
 • Өөрт тохиолдсон  болон  харсан , сонссон, уншсан зүйлээ ярих ( хэн, юу, хаана, яав)
 • Бусдын яриаг ойлгож сонсох дэмжих
 • Уншсан ба сонссон харсан, болсон явдлын талаар ярьж чадаж буй эсэх
 • Бусдын яриаг сонсохдоо ойлгож байгаагаа илэрхийлж сурсан  эсэх

унших

 

Унших арга барил эзэмшин, зөв, хурдан, ухдагууаарч, тод уншиж сурах

 
 • Эх  өгүүлбэр, холбоо үгийг уншиж ойлгох
 • Танил эх, өгүүлбэрт асуулт тавих, асуултад хариулах
 • Уншсан эхэд юуны тухай өгүүлснийг мэдэх
 • Хүүхдэд зориулсан бүтээлээс унших цээжлэх
 • Бараа бүтээгдэхүүн дээрх энгийн заавар, үг өгүүлбэрийг мөрдөх
 • Соёл амралт үйлчилгээадбан газар, өрөө тасалгааны хаягийг уншиж ойлгох
 • Сурах бичиг дасгал ажлын дэвтрийн даалгаврыг уншиж ойлгон, зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх

 

 • Бусдад уншихдаа зөв хурдан , ойлгомжтой, тод , уншиж сурсан эсэх
 • Өөртөө уншихдаа зөв хурдан, ойлгож уншиж сурсан эсэх