Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

ЗАРЛАЛ PDF Хэвлэх Имэйл

“Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй сургуулиудын удирдлага, багш, эцэг эхчүүдэд

Монгол улсын БСШУ-ны сайдын 2012 оны 5сарын 30нд баталсан “Бүтэц орон тоог батлах” тухай 290-р тушаалын дагуу “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж нь Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтэд чиг үүргийн хувьд шилжиж, Багшийн хөгжлийн ордны 604, 702 тоот нүүж орсон бөгөөд үндсэн үүрэгт ажлаа үргэлжлүүлэн хийж байгаа болно.

Харилцах утас: 98633683, 98990878, 98610836

2012 . 09. 03