Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Яст мэлхий машин програм PDF Хэвлэх Имэйл

"Яст мэлхий-машин" програмаар суралцагчид гоеметрийн үндсэн дүрсүүд зуруулах, тодорхой өнцөгүүдээр давтах үйлдлүүдийг хийж гүйцэтгэх ур ухааныг эзэмшинэ. Багш нарын анхаарах зүйл: Суралцагчид тухайн програмын товчлуурууд, тэдгээрийн зориулалт, үр дүнг өөрсдөө олж, үзэж, хамтран судалж, өөр хоорондоо зааж, сургах нь илүү их үр дүнтэй болно. Энэ програмаар үндсэн 40 ширхэг дүрсийг зурах дүрс бий.

Татаж авах бол энд дарж авна уу.