Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Тайлант үзэсгэлэн дээр явагдсан "Би чадна" тэмцээний тухай мэдээлэл PDF Хэвлэх Имэйл

"Би чадна" уралдааны гүйцэтгэх даалгаварууд

“Хүүхэд бүрт компьютер хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2008-2010 он” тайлант үзэсгэлэнгийн үйл ажиллаагааны “Бид чадна” уралдаанд багш, суралцагчдын гүйцэтгэх даалгаварууд: /Анхаарах зүйл: Нэг товшилтоор бүх зураг дүрслэгдэнэ./

Яст мэлхийн урлан үйл ажиллагаагаар дараах даалгаваруудаас сонгон гүйцэтгэнэ үү.

 

 

 

 

1. (0,0) цэгээс эхэлж 200 хэмжээтэй талтай квадрат дотор, тал нь
багасаж багтсан квадратууд тавыг зурах блокууд өрнө үү. Анхаарах зүйл: Нэг товшилтоор бүх зураг дүрслэгдэнэ. Зургаар дүрслэгдсэн байдлыг үзүүлэв.


 

 


 

 


2. (0,0) цэгээс эхэлж 200 адил талт гурвалжин дотор адил талт гурвалжингууд багтаасан дүрс зурах блокууд өрнө үү. Зурагт дүрслэгдсэн байдлыг үзүүлэв.

 

 


 

 

 

 

 

3. (0,0) цэгээс150 хэмжээтэй тойрог дотор тойрог багтаасан 5 тойрог дүрс зурах блокууд өрнө үү. Зурагт дүрслэгдсэн байдлыг үзүүлэв.

 

 

 

 

 

 

 

4. (0,0) цэгээс ижил 150 хэмжээтэй талтай зургаан талт дүрс дотор багтсан зургаан талт зурах блокууд өрнө үү. Зурагт дүрслэгдсэн байдлыг үзүүлэв.

 

 

 

 

5 дугаар ангийн сурагчид гүйцэтгэх даалгавар:

1. Суудлаасаа ангийн зураг авч, чимэглэн бичих үйл ажиллагаагаар Манай ангисэдэвт тоочимж хэлбэрийн эх зохио. /Үгийн тоо 55-60/

2. Яст мэлхийн урлан үйл ажиллагаагаар ижил зайд орших 5 ижил урттай зураасыг зурагт үзүүлсэнтэй адилаар зурах блок өрнө үү.

 

 

 

 

 

 

4 дүгээр ангийн сурагчид гүйцэтгэх даалгавар:

1. Шалгалт авч буй багшийн зургийг авч чимэглэл хийн бичих үйл ажиллагаагаар “Багш” сэдэвт эргэцүүлэмж хэлбэрийн эх зохион бич. /Үгийн тоо 45-50/

2. Яст мэлхийн урлан үйл ажиллагаагаар ижил хэмжээтэй зайд орших ижил урттай 5 ширхэг зураасыг зурагт үзүүлсэнтэй адилаар зурах блокууд өрнө үү.

 

 

 

 

 

 

3 дугаар ангийн сурагчид гүйцэтгэх даалгавар:

1. Үзэгнийхээ зургийг авч бичих үйл ажиллагаанд оруулж “Хичээлийн хэрэгсэл” сэдэвт хүүрнэмж хэлбэрийн эх зохион бич. /Үгийн тоо 35-40/

2. Яст мэлхийн урлан үйл ажиллагаагаар ижил зайд орших ижил 5 цэг зурах блокууд өрнө үү.

 

 

 

 

 


2 дугаар ангийн сурагчид гүйцэтгэх даалгавар:

1. Хэн нэгний зургийг авч “Миний найз сэдэвт эх зохиомж бич. /Үгийн тоо 25-30/

2. Ижил урттай шулуунуудаар зурагт үзүүлсэнтэй адилхан зиг заг дүрс үүсгэх блокууд өрнө үү

Багш сурагчдын даалгавар гүйцэтгэлийн хариу:

Багшийн даалгавар 1-ын хариуг доорх зурагт үзүүлэв.


 

 

 

 

 

 

 

 


Багшийн даалгавар 2-ын хариу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багшийн даалгавар 3-ын хариу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багшийн даалгавар 4-ын хариу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 дугаар ангийн сурагчдын даалгаварын хариу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 дугаар ангийн сурагчдын даалгаварын хариу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 дугаар ангийн сурагчдын даалгаварын хариу.


 

 

 

 

 

 

 

2 дугаар ангийн сурагчдын даалгаварын хариу.

 

 

 

 

 

 

 

"Хүүхэд бүрт компьютер" ХХНэгж