Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Судалгааны нэгдсэн дүгнэлт PDF Хэвлэх Имэйл

Икс өү компьютер түгээгдсэн сургуулиудын сурагчид, эцэг эх, багш нараас авсан
түүвэр судалгааны нэгдсэн  дүгнэлт

2010 оны 6 сарын 14

2009-2010 оны хичээлийн жил “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сургууль тус бүр дээр  олон ажил  явагдаж сурагч, эцэг эх,  багш нар маань санаачлагатай идэвхитэй сайн оролцож, нийт багш, сурагчдын сурч мэдсэн, хийж бүтээсэн зүйлээр дүүрэн жил болон өнгөрч байна.
Икс өү компьютерийг эзэмших нь  мэдээлэл, харилцаа, технологийн эринд ажиллаж, амьдрах бодит чадвартай иргэн төлөвшүүлэхэд чиглэгдэж буй боловсрол эзэмшихэд, сургалтын нээлттэй хөтөлбөрийн тусламжтайгаар бага насны хүүхдийн сонирхол хэрэгцээнд тулгуурлан өөрөө болон бусадтайгаа хамтран суралцах,  туршиж үзэх замаар мэдлэг бүтээх,  зарчмаар  хэрэгжих  үйл ажиллагаа болно.
Багш нар энэхүү компьютерийг ашигласнаар түүнийг сургалтандаа болон өөрсдийгөө хөгжүүлэхэд ашиглах, хичээлээ сонирхолтой хэлбэрээр заах, компьютерийг хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болгон тогтмол хэрэглэх, сургалтын хөтөлбөртөө тусган, бүх хичээлд тохирох үйлдлийг сонгон ашиглаж, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, сурах идэвхи сонирхлыг сэргээх, хөгжүүлэхэд  ач холбогдлоо өгч байна.
Хичээлийн жил дуусч байгаатай холбогдуулан уг хөтөлбөр хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог, өнөөгийн эрэлт хэрэгцээг хангасан эсэх, сургалтанд цаашид хэрхэн ашиглах, бага боловсролын сурлагын амжилт ямар түвшинд байгааг Икс-Өү компьютерийн хүчин зүйлийн хамааралтайгаар үнэлэх зорилгоор 2010 оны 5 сарын 10нд нийслэл болон хөдөө орон нутагт байгаа БСГ-т хүүхэд, эцэг эх, багш нараас түүврээр  авах санал асуулгын маягтыг хүргүүлсэн билээ.
Санал асуулгын хариуг Баян-Өлгий, Дундговь аймгийн БСГ-аас бусад бүх аймгууд хугацаанд нь ирүүллээ.
Хамрагдсан сурагчдын тоо-4241 буюу хөтөлбөрт хамрагдсан сурагчдын 35,9% болно.
Эцэг эхийн тоо-416
Багш нарын тоо-123
Бүгд- 4780 хүн хамрагдсан байна.

Санал асуулгыг  асуулт тус бүрээр нэгтгэвэл :                                         
Асуулга
2.1  Хүүхдүүдэд икс өү компьютерийг   тарааж өгсөн нь чамд ямар санагдсан бэ?
1. Маш их хэрэгтэй   3715 буюу 87,5%
2. Тийм ч их хэрэгтэй биш  444 =10,4%    
3. Бид бараг         хэрэглэдэггүй  82= 0,01%
2.2  Чи  икс өү компьютерийн  бүх програмуудыг  бүрэн ашиглаж чадаж байгаа юу? 
1. Чадаж байгаа  2763=65,1%           
2. Бүрэн ашиглаж чаддаггүй.    1478=34,9%                     
3. Чадахгүй байгаа програмуудын нэрийг бичнэ үү
мэлхий-537  ,муур-183, интернэт-148,  пипи-287,  долгион-74    , e-toys -111
2.3   Компьютер ашиглах заавраа хэнээс асууж мэддэг вэ?  / Давхардсан тоогоор/
1. Багшаасаа   3235=76,2%                
2. Laptop.gov.mn сайтаас   229=5,3%                                  
3. номноос   109=2,57%                  
4. Найзаасаа  600=14,1%         
5. Огт асуудаггүй 68=1,67%
2.4. Чи  икс өү компьютерийг ямар хичээлүүдэд ихэвчлэн  ашигладаг вэ? Жагсаан бичнэ үү.  / Давхардсан тоогоор/
монгол хэл- 1946=45,8%       математик-1452=34,2%,    зураг-1708=40,2,
мэдээлэл зүй-390=9,1%        хүн байгаль- 1205=28,4%
2.5.  Чи  икс өү компьютерийг  хичээлд  ашигласнаар  хичээл нь сонирхолтой бас  шинэ мэдлэг олоход нь тусалж  чаддаг уу? / Давхардсан тоогоор/
1. Сэтгэх чадвар дээшилсэн   2013=47,4%                                         
2. Хичээл хийхэд сонирхолтой болсон  1865=43,9%                                                 
3. Интернэтээс мэдээлэл авч сурсан 1026=24,1%                                                    
4. Цээж бичиг болон эхийг 10  хуруугаараа шивж бичиж сурсан   945=22,2%      
5. Сайн мэдэхгүй байна 295=6,9%
2.6. Икс өү компьютерийг  ашиглах явцад ямар бэрхшээлтэй, хэцүү зүйл гардаг вэ? Жагсаан бичнэ үү? / Давхардсан тоогоор/
Гацдаг-1202=28,3%
Удаан-1328=31,3%
сум гүйдэг-70,
цэнэг хурдан дуусдаг -24,
зурахад хэцүү-3
internet -18,
товч унадаг 20
2.7.   Компьютерийг бүрэн судалж  бүтээл хийхэд чинь  хэн, хэрхэн, яаж тусалж  дэмжвэл зүгээр вэ? / Давхардсан тоогоор/
1.  Багш заахад болно.      2240=52,8%   
2. Бүх хичээлүүдийг багтаасан ном байх  1579=37,2%                    
3. . Бие дааж болон найзуудаасаа    800=18,8%                                                      
4. Интернэтээс байнгын сургалт авах 452=10,6%
2.8. Чиний  бодлоор  цаашид икс өү компьютерийг сургалтанд яаж ашигламаар санагдаж байна вэ? / Давхардсан тоогоор/
1. Бүх хичээл дээрээ  2333=55%                            
2. Гэрийн даалгавар хийхдээ  1101=25,9%            
3. Сурах бичигтэй болмоор    1152=27,1%                                                               
4. Интернэтийн хурдыг нэмүүлэх     996=23,4%    
5. Хэрэглэмээргүй байна 95=2,2%
2.9.  Чи  www.laptop.gov.mn вэб хуудас руу орж ямар  мэдээллийг авахыг хүсдэг вэ?
/ Давхардсан тоогоор/
1. Хичээлүүд болон танин мэдэхүйн   2102=49,5%                                                
2. Хүүхдийн хийсэн бүтээл   1335=31,4%                                                                    
3. Компьютерийн програмуудын файл татаж авах    706=16,6%                            
4. Юуны тухай  вэб хуудас  болохыг ч  мэдэхгүй 407=9,5% гэж дүгнэгджээ.
Үүнээс дүгнэхэд: Судалгаанд хамрагдсан нийт сурагчид нь  “Хөтөлбөр  цаг үеэ олсон маш хэрэгтэй хөтөлбөр болсон, ихэнхи сурагчид нь  икс өү компьютерийн програмыг бүрэн эзэмшсэн,  компьютер ашиглах заавраа багшаас асууж мэддэг ба Икс өү компьютерийг  монгол хэлний хичээлд  1946=45,8%       математикийн хичээлд 1452=34,2%   ихэвчлэн  ашигладаг”  гэжээ.  Сурагчид хөтөлбөрт хамрагдсанаар  тэдний эрэлт хэрэгцээг хангасан төдийгүй
•     Хичээл хийхэд сонирхолтой болсон    
•     Сурагчдын сэтгэх чадвар дээшилсэн                                                                                    
•    .Компьютер эзэмших чадвар дээшилсэн   гэсэн саналыг өгчээ
Түүнчлэн  нэгжийн зүгээс өөрийн сайтан дээр сургалт, танин мэдэхүйн мэдээ  мэдээллийг тогтмол гаргаж,  бүх хичээлүүдийг багтаасан хөтөлбөр боловсруулах, сурагчид бүх мэдээллийг багшаасаа авдаг тул багш нарын компьютер ашиглах чадварыг нэмэгдүүлэх  шаардлагатайгаас гадна цаашид  олон  сурагчдыг хөтөлбөрт хамруулах  нь хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн, тэдний эрэлт хэрэгцээг хангасан сайн ажил нь  харагдаж байна.                


Судалгааг нэгтгэсэн: Сургалтын агуулга хариуцсан мэргэжилтэн Д. Энхтулга


Анги тус бүрийн судалгааны нэгтгэл

Икс өү компьютер түгээгдсэн сургуулиудын сурагчдын түүвэр судалгаа Энэхүү санал асуулга нь “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжсэнээр хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог, өнөөгийн эрэлт хэрэгцээг хангасан эсэх, хөтөлбөрийн хэрэгжилт сурагчдын сурлагын амжилтанд хэрхэн нөлөөлснийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ..                                                    
Заавар: Хүүхдүүд ээ. Асуултанд хариулахдаа сонгосон хариултынхаа өмнөх дугаарыг дугуйлах буюу  чин сэтгэлээсээ хариулан  бичиж бидний ажилд тусална уу?               
Жич: Хэд хэдэн хариултыг зэрэг дугуйлж болно.
II анги
Ерөнхий мэдээлэл
1.1          Сургууль -19 аймгийн 24 сургууль, нийслэлийн 14 сургууулийн  818 сурагч хамрагдлаа.
1.2.    Анги - 2
1.3.    Нас  7-9
1.4.    Икс өү компьютерийг анхны  жилдээ ашиглаж байгаа.   
Асуулга
2.1  Хүүхдүүдэд икс өү компьютерийг   тарааж өгсөн нь чамд ямар санагдсан бэ?
1. Маш их хэрэгтэй   -751
2. Тийм ч их хэрэгтэй биш   - 50
3. Бид бараг хэрэглэдэггүй -17
2.2  Чи  икс өү компьютерийн  бүх програмуудыг  бүрэн ашиглаж чадаж байгаа юу? 
1. Чадаж байгаа -498
2. Бүрэн ашиглаж чаддаггүй.-320   
3. Чадахгүй байгаа програмуудын нэрийг бичнэ үү
мэлхий-62   ,муур-34 , интернэт-16,  пипи-7,  долгион-6    , хөгжим-2
2.3   Компьютер ашиглах заавраа хэнээс асууж мэддэг вэ?
1. Багшаасаа -658
2. Laptop.gov.mn сайтаас -46                       
3. номноос -8            
4. Найзаасаа -106  
5. Огт асуудаггүй-0
2.4. Чи  икс өү компьютерийг ямар хичээлүүдэд ихэвчлэн  ашигладаг вэ? Жагсаан бичнэ үү.
монгол хэл-262, математик-286,  зураг-207, мэдээлэл зүй-8  , хүн байгаль-62,
хүн орчин-35, технологи-10, дуу хөгжим -39
2.5.  Чи  икс өү компьютерийг  хичээлд  ашигласнаар  хичээл нь сонирхолтой бас  шинэ мэдлэг олоход нь тусалж  чаддаг уу?
1. Сэтгэх чадвар дээшилсэн-450                                                   
2. Хичээл хийхэд сонирхолтой болсон-376                                      
3. Интернэтээс мэдээлэл авч сурсан-148                               
4. Цээж бичиг болон эхийг 10  хуруугаараа шивж бичиж сурсан-184
5. Сайн мэдэхгүй байна-44
2.6. Икс өү компьютерийг  ашиглах явцад ямар бэрхшээлтэй, хэцүү зүйл гардаг вэ? Жагсаан бичнэ үү?
Гацдаг-188,  Удаан-79,  сум гүйдэг-70, цэнэг хурдан дуусдаг -24, зурахад хэцүү-3
internet -18, товч унадаг 20
2.7.   Компьютерийг бүрэн судалж  бүтээл хийхэд чинь  хэн, хэрхэн, яаж тусалж  дэмжвэл зүгээр вэ?
1.  Багш заахад болно-504
2. Бүх хичээлүүдийг багтаасан ном байх-358
3. . Бие дааж болон найзуудаасаа-158                                       
4. Интернэтээс байнгын сургалт авах-124
2.8. Чиний  бодлоор  цаашид икс өү компьютерийг сургалтанд яаж ашигламаар санагдаж байна вэ?
1. Бүх хичээл дээрээ-544
2. Гэрийн даалгавар хийхдээ-336
3. Сурах бичигтэй болмоор-192                                          
4. Интернэтийн хурдыг нэмүүлэх-148
5. Хэрэглэмээргүй байна-4
2.9.  Чи  www.laptop.gov.mn вэб хуудас руу орж ямар  мэдээллийг авахыг хүсдэг вэ?
1. Хичээлүүд болон танин мэдэхүйн-474
2. Хүүхдийн хийсэн бүтээл-334            
3. Компьютерийн програмуудын файл татаж авах-192
4. Юуны тухай  вэб хуудас  болохыг ч  мэдэхгүй-42


Икс өү компьютер түгээгдсэн сургуулиудын сурагчдын түүвэр  судалгаа
III анги


Ерөнхий мэдээлэл
1.    Сургууль 19 аймгийн 24 сургууль, нийслэлийн 14 сургууулийн  933 сурагч хамрагдлаа
2.    Анги  3-анги
3.    Нас  8-10
4.    Икс өү компьютерийг 1 дэх  жилдээ ашиглаж байгаа.   
Асуулга                                                                                     
2.1  Хүүхдүүдэд икс өү компьютерийг   тарааж өгсөн нь чамд ямар санагдсан бэ?
1. Маш их хэрэгтэй-832
2. Тийм ч их хэрэгтэй биш-92
3. Бид бараг  хэрэглэдэггүй-9
2.2  Чи  икс өү компьютерийн  бүх програмуудыг  бүрэн ашиглаж чадаж байгаа юу? 
1. Чадаж байгаа-664
2. Бүрэн ашиглаж чаддаггүй-269
3. Чадахгүй байгаа програмуудын нэрийг бичнэ үү
мэлхий-126, муур-30,  долгион-12,   пипи-36, интернэт-54, хөгжим-4, дельфин -5, etoys -3
distance -3, analize-5
2.3   Компьютер ашиглах заавраа хэнээс асууж мэддэг вэ?
1. Багшаасаа-743
2. Laptop.gov.mn сайтаас-71                   
3. номноос-34                  
4. Найзаасаа-83
5. Огт асуудаггүй-2
2.4. Чи  икс өү компьютерийг ямар хичээлүүдэд ихэвчлэн  ашигладаг вэ? Жагсаан бичнэ үү.
монгол хэл -430, математик-315, зураг-442,  байгаль-178, хүүхэд хөгжил-99, Дуу 92, технологи-41, мэдээлэл зүй -14, englis-13,  нийгмийн ухаан-2,
2.5.  Чи  икс өү компьютерийг  хичээлд  ашигласнаар  хичээл нь сонирхолтой бас  шинэ мэдлэг олоход нь тусалж  чаддаг уу?
1. Сэтгэх чадвар дээшилсэн-400                                                  
2. Хичээл хийхэд сонирхолтой болсон-304                          
3. Интернэтээс мэдээлэл авч сурсан-220                            
4. Цээж бичиг болон эхийг 10  хуруугаараа шивж бичиж сурсан-161
5. Сайн мэдэхгүй байна-93
2.6. Икс өү компьютерийг  ашиглах явцад ямар бэрхшээлтэй, хэцүү зүйл гардаг вэ? Жагсаан бичнэ үү?
Гацдаг-213,  Удаан-158, сум гүйдэг-50, цэнэг хурдан дуусдаг-76, интернэт ордоггүй 29, програм устдаг- 20,  ном байхгүй-16,  товч унадаг-15, тоглоом байхгүй-9
2.7.   Компьютерийг бүрэн судалж  бүтээл хийхэд чинь  хэн, хэрхэн, яаж тусалж  дэмжвэл зүгээр вэ?
1.  Багш заахад болно-416
2. Бүх хичээлүүдийг багтаасан ном байх-366
3. . Бие дааж болон найзуудаасаа-126                              
4. Интернэтээс байнгын сургалт авах-74
2.8. Чиний  бодлоор  цаашид икс өү компьютерийг сургалтанд яаж ашигламаар санагдаж байна вэ?
1. Бүх хичээл дээрээ-429
2. Гэрийн даалгавар хийхдээ-191
3. Сурах бичигтэй болмоор-304                                    
4. Интернэтийн хурдыг нэмүүлэх-193
5. Хэрэглэмээргүй байна-49
2.9.  Чи  www.laptop.gov.mn вэб хуудас руу орж ямар  мэдээллийг авахыг хүсдэг вэ?
1. Хичээлүүд болон танин мэдэхүйн-382
2. Хүүхдийн хийсэн бүтээл-269           
3. Компьютерийн програмуудын файл татаж авах-189 
4. Юуны тухай  вэб хуудас  болохыг ч  мэдэхгүй-118


Икс өү компьютер түгээгдсэн сургуулиудын сурагчдын түүвэр  судалгаа
IV анги

 


Ерөнхий мэдээлэл
1.    Сургууль.  19 аймгийн 24 сургууль, нийслэлийн 14 сургууулийн  1369   
сурагч хамрагдлаа
2.    Нас  9-12
3.    Икс өү компьютерийг 5сараас -1жил 3 сарын хугацаанд  ашиглаж байгаа.   

Асуулга
2.1  Хүүхдүүдэд икс өү компьютерийг   тарааж өгсөн нь чамд ямар санагдсан бэ?
1. Маш их хэрэгтэй  -1228
2. Тийм ч их хэрэгтэй биш   -109
3. Бид  бараг   хэрэглэдэггүй- 32
2.2  Чи  икс өү компьютерийн  бүх програмуудыг  бүрэн ашиглаж чадаж байгаа юу? 
1. Чадаж байгаа    -834
2. Бүрэн ашиглаж чаддаггүй.  - 535
3. Чадахгүй байгаа програмуудын нэрийг бичнэ үү
мэлхий-270, ruler 240, цээжлэх 92, eoys -92, муур-74,  долгион-48   , пипи- 91, интернэт-52
distance 64, wikipedia71
2.3   Компьютер ашиглах заавраа хэнээс асууж мэддэг вэ?
1. Багшаасаа       -1113
2. Laptop.gov.mn сайтаас     -78         
3. номноос  -29
4. Найзаасаа   -119
5. Огт асуудаггүй -30
2.4. Чи  икс өү компьютерийг ямар хичээлүүдэд ихэвчлэн  ашигладаг вэ? Жагсаан бичнэ үү.
монгол хэл -   737, математик  - 465,  зураг – 618,  мэдээлэл зүй  -101,  English -184
хүн байгаль -103, хүүхэд хөгжил – 101, технологи -18, дуу -14
2.5.  Чи  икс өү компьютерийг  хичээлд  ашигласнаар  хичээл нь сонирхолтой бас  шинэ мэдлэг олоход нь тусалж  чаддаг уу?
1. Сэтгэх чадвар дээшилсэн   -652                          
2. Хичээл хийхэд сонирхолтой болсон -746                      
3. Интернэтээс мэдээлэл авч сурсан    -434                     
4. Цээж бичиг болон эхийг 10  хуруугаараа шивж бичиж сурсан   -430
5. Сайн мэдэхгүй байна-120
2.6. Икс өү компьютерийг  ашиглах явцад ямар бэрхшээлтэй, хэцүү зүйл гардаг вэ? Жагсаан бичнэ үү?
Гацдаг -422,  удаан  -350, сум гүйдэг-178, цэнэг хурдан дуусдаг  -99
Интернэт 63, унтардаг-12,ном байхгүй тул сурахад хэцүү- 120
2.7.   Компьютерийг бүрэн судалж  бүтээл хийхэд чинь  хэн, хэрхэн, яаж тусалж  дэмжвэл зүгээр вэ?
1.  Багш заахад болно.      -805
2. Бүх хичээлүүдийг багтаасан ном байх   -445
3. . Бие дааж болон найзуудаасаа    -299                         
4. Интернэтээс байнгын сургалт авах -240
2.8. Чиний  бодлоор  цаашид икс өү компьютерийг сургалтанд яаж ашигламаар санагдаж байна вэ?
1. Бүх хичээл дээрээ  -809
2. Гэрийн даалгавар хийхдээ  -360
3. Сурах бичигтэй болмоор     -351                                      
4. Интернэтийн хурдыг нэмүүлэх    -427
5. Хэрэглэмээргүй байна-32
2.9.  Чи  www.laptop.gov.mn вэб хуудас руу орж ямар  мэдээллийг авахыг хүсдэг вэ?
1. Хичээлүүд болон танин мэдэхүйн   - 773
2. Хүүхдийн хийсэн бүтээл    - 523        
3. Компьютерийн програмуудын файл татаж авах    - 303
4. Юуны тухай  вэб хуудас  болохыг ч  мэдэхгүй - 103


Икс өү компьютер түгээгдсэн сургуулиудын сурагчдын түүвэр  судалгаа
V анги


Ерөнхий мэдээлэл
1.    Сургууль 19 аймгийн 24 сургууль, нийслэлийн 14 сургууулийн  1121  сурагч хамрагдлаа
2.       Нас  10-13
3.        Икс өү компьютерийг  2дахь  жилдээ ашиглаж байгаа.   

Асуулга
2.1  Хүүхдүүдэд икс өү компьютерийг   тарааж өгсөн нь чамд ямар санагдсан бэ?
1. Маш их хэрэгтэй   -904
2. Тийм ч их хэрэгтэй биш   -193
3. Бид бараг   хэрэглэдэггүй- 24
2.2  Чи  икс өү компьютерийн  бүх програмуудыг  бүрэн ашиглаж чадаж байгаа юу? 
1. Чадаж байгаа    - 767
2. Бүрэн ашиглаж чаддаггүй.   - 354
3. Чадахгүй байгаа програмуудын нэрийг бичнэ үү
Мэлхий -79, Муур-  45, цээжлэх – 7,  долгион-  8   ,чат- 18, пипи-5, интернэт -26
etoys-16, moon- 8
2.3   Компьютер  ашиглах  заавраа  хэнээс  асууж  мэддэг вэ?
1. Багшаасаа   -721
2. Laptop.gov.mn сайтаас    -34                   
3. номноос    -38        
4. Найзаасаа   -292
5. Огт асуудаггүй-36
2.4. Чи  икс өү компьютерийг ямар хичээлүүдэд ихэвчлэн  ашигладаг вэ? Жагсаан бичнэ үү.
монгол хэл- 517, математик – 386,  зураг – 441,  мэдээлэл зүй – 267,  English- 174
хүн байгаль- 862, хүүхэд хөгжил- 166, технологи- 42, бүгд  10, дуу – 46
2.5.  Чи  икс өү компьютерийг  хичээлд  ашигласнаар  хичээл нь сонирхолтой бас  шинэ мэдлэг олоход нь тусалж  чаддаг уу?
1. Сэтгэх чадвар дээшилсэн   -511                                                 
2. Хичээл хийхэд сонирхолтой болсон - 439                                    
3. Интернэтээс мэдээлэл авч сурсан    - 224                            
4. Цээж бичиг болон эхийг 10  хуруугаараа шивж бичиж сурсан   -170
5. Сайн мэдэхгүй байна -38
2.6. Икс өү компьютерийг  ашиглах явцад ямар бэрхшээлтэй, хэцүү зүйл гардаг вэ? Жагсаан бичнэ үү?
Гацдаг- 379, Удаан- 741, сум гүйдэг- 50, цэнэг хурдан дуусдаг - 86
Програм устдаг- 27, тоглоом татаж болдоггүй- 3, ном байхгүй- 28, интернэт - 27
бэрхшээлгүй-81
2.7.   Компьютерийг бүрэн судалж  бүтээл хийхэд чинь  хэн, хэрхэн, яаж тусалж  дэмжвэл зүгээр вэ?
1.  Багш заахад болно.      - 515
2. Бүх хичээлүүдийг багтаасан ном байх   - 410
3. . Бие дааж болон найзуудаасаа     - 217                                     
4. Интернэтээс байнгын сургалт авах - 14
2.8. Чиний  бодлоор  цаашид икс өү компьютерийг сургалтанд яаж ашигламаар санагдаж байна вэ?
1. Бүх хичээл дээрээ  - 551
2. Гэрийн даалгавар хийхдээ  - 214
3. Сурах бичигтэй болмоор      - 306                                   
4. Интернэтийн хурдыг нэмүүлэх    - 228
5. Хэрэглэмээргүй байна - 10
2.9.  Чи  www.laptop.gov.mn вэб хуудас руу орж ямар  мэдээллийг авахыг хүсдэг вэ?
1. Хичээлүүд болон танин мэдэхүйн   -473
2. Хүүхдийн хийсэн бүтээл   - 209           
3. Компьютерийн програмуудын файл татаж авах   - 22
4. Юуны тухай  вэб хуудас  болохыг ч  мэдэхгүй -144

Икс өү компьютер түгээгдсэн сургуулиудын сурагчдын эцэг эхээс
авсан  түүвэр  судалгаа
Энэхүү санал асуулга нь “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжсэнээр  танай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог, өнөөгийн эрэлт хэрэгцээг хангасан эсэх, хөтөлбөрийн хэрэгжилт сурагчдын сурлагын амжилтанд хэрхэн нөлөөлснийг тодорхойлоход чиглэгдэх тул   хүндэт эцэг эхчүүд та бүхэн чин сэтгэлээсээ хариулан  бичиж бидний ажилд тусална уу?                                                                                                     
Жич: Хэд хэдэн хариултыг зэрэг дугуйлж болно.

Ерөнхий мэдээлэл
1.1         Сургууль – нийслэл болон хөдөө орон нутгийн сургуулийн сурагчдын  416 эцэг эх              
1.2         Нас  34-48

Асуулга
2.1  Хүүхдүүдэд икс өү компьютерийг   тарааж өгсөн нь танд ямар санагдсан бэ?
1. Маш их хэрэгтэй  360                              
2. Тийм ч их хэрэгтэй биш  -40 
3. Хүүхэд маань бараг   хэрэглэдэггүй   -16
4. Цаашид олон хүүхдийг хамруулах шаардлагатай-252
2.2  Таны хүүхэд   икс өү компьютерийн  бүх програмуудыг  бүрэн ашиглаж чадаж байгаа юу? 
1. Чадаж байгаа   - 272
2. Бүрэн ашиглаж чаддаггүй. -144                   
3. Чадахгүй байгаа програмуудын нэрийг бичнэ үү
Яст мэлхий -16
Муур-12
2.3  Таны хүүхэд компьютер ашиглах заавраа хэнээс асууж мэддэг вэ?
1. Багшаасаа    -260           
2. Laptop.gov.mn сайтаас -  44                         
3. номноос   -12                    
4. Гэр бүлийн хүрээнд   -100                          
2.4. Таны хүүхэд  икс өү компьютерийг ямар хичээлүүдэд ихэвчлэн  ашигладаг вэ? Жагсаан бичнэ үү.
Монгол хэл -140, Мат-76,   Зураг- 48,   Дуу -24,   Хүн орчин- 64,  Технологи- 6 ,
сайн мэдэхгүй байна-45
2.5.  Таны хүүхэд икс өү компьютерийг  хичээлд  ашигласнаар  хичээл нь сонирхолтой бас  шинэ мэдлэг олоход нь тусалж  чаддаг уу?
1. Сэтгэх чадвар дээшилсэн -   216
2. Хичээл хийхэд  нь сонирхолтой болсон   -236
3. Интернэтээс мэдээлэл авч сурсан    -112           
4. Цээж бичиг болон эхийг 10  хуруугаараа шивж бичиж сурсан   -84
5. Сайн мэдэхгүй байна.  -88                                                                
2.6. Сурагчдад икс өү компьютерийг  ашиглах явцад ямар бэрхшээлтэй, хэцүү зүйл гарч байгаа  нь ажиглагдсан  вэ? Жагсаан бичнэ үү?
Удаан- 28
Гацдаг- 44
Сум үсэрдэг-50
Цэнэг хурдан дуусдаг-8
Ойлгомжгүй хэрэглэхэд хэцүү-52

2.7.   Компьютерийг бүрэн судалж  хүүхдээ хөгжүүлэхэд   хэн, хэрхэн, яаж тусалж  дэмжвэл зүгээр вэ?
1.  Багш заахад болно.   136
2. Бүх хичээлүүдийг багтаасан ном байх    216
3. . Бид гэр бүлийн хүрээндээ ашиглаад болж байгаа   32
4. Интернэтээс байнгын сургалт авах -96
2.8. Таны бодлоор  цаашид икс өү компьютерийг сургалтанд яаж ашигламаар санагдаж байна вэ
Эцэг эхэд хичээл заалгамаар байна- 25
Бүх хичээл дээр хэрэглэ 120
Хялбар програм суулгах- 132
Өндөр хурд -28
Хөгжилтэй байдлаар-8
Интернэтээр сургалт авах -40
Хулгана байхгүй нь хүнд-10
2.9.  Та  www.laptop.gov.mn вэб хуудас руу орж ямар  мэдээллийг авахыг хүсдэг вэ?
1. Хичээлүүд болон танин мэдэхүйн   -252
2. Хүүхдийн хийсэн бүтээл   -112
3. Компьютерийн програмуудын файл татаж авах   -12
4. Юуны тухай  вэб хуудас  болохыг ч  мэдэхгүй -64


Санал асуулга
Энэхүү санал асуулга нь “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжсэнээр  хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог, өнөөгийн эрэлт хэрэгцээг хангасан эсэх, хөтөлбөрийн хэрэгжилт сурагчдын сурлагын амжилтанд хэрхэн нөлөөлснийг тодорхойлоход чиглэгдэх тул багш та  чин сэтгэлээсээ хариулан  бичиж бидний ажилд тусална уу?                                                                                                    
Жич: Хэд хэдэн хариултыг зэрэг дугуйлж болно.
Ерөнхий мэдээлэл
1.1.    Сургууль - нийслэл болон хөдөө орон нутгийн сургуулийн анхан шатны 123 багш
1.2.    Боловсролд ажилласан жил 3-28 жил
1.3.    Нас  24-49
1.4.    Икс өү компьютерийг хэд дэх жилдээ ашиглаж байгаа.   5 сар-2 жил
Асуулга                                                                                   
2.1  Сурагчдад икс өү компьютерийг   тарааж өгсөн нь танд ямар санагдсан бэ?
1. Маш их хэрэгтэй 123                               
2. Тийм ч их хэрэгтэй биш        
3. Хүүхэд маань бараг   хэрэглэдэггүй       
4. Цаашид олон хүүхдийг хамруулах шаардлагатай-123
2.2  Таны даасан ангийн сурагчид   икс өү компьютерийн  бүх програмуудыг  бүрэн ашиглаж чадаж байгаа юу? 
1. Чадаж байгаа  -86          
2. Бүрэн ашиглаж чаддаггүй.  37                       
3. Чадахгүй байгаа програмуудын нэрийг бичнэ үү
Яст мэлхийн урлан -45, scrach- 71,  долгион-  39  ,чат- 31, пипи-54, интернэт -26
etoys-67, moon- 21
2.3  Таны сурагчид  компьютер ашиглах заавраа хэнээс асууж мэддэг вэ?
1. Багшаасаа   -123                 
2. Laptop.gov.mn сайтаас  -12                                  
3. номноос  : ном сурах бичиг байдаггүй нь хүндрэлтэй байна.                     
4. Гэр бүлийн хүрээнд  20                              
5. Огт асуудаггүй
2.4. Та  икс өү компьютерийг ямар хичээлүүдэд ихэвчлэн  ашигладаг вэ? Жагсаан бичнэ үү.
2.5.  Таны хүүхэд икс өү компьютерийг  хичээлд  ашигласнаар  хичээл нь сонирхолтой бас  шинэ мэдлэг олоход нь тусалж  чаддаг уу?
1. Сэтгэх чадвар дээшилсэн    -76                                                            
2. Хичээл хийхэд  нь сонирхолтой болсон  -65                                                  
3. Интернэтээс мэдээлэл авч сурсан-62                                                     
4. Цээж бичиг болон эхийг 10  хуруугаараа шивж бичиж сурсан-16         
5. Сайн мэдэхгүй байна                                                                         
6. Өөр саналтай бол бичнэ үү
•    Хүүхэд бүрт компьютер хөтөлбөр хэрэгжсэнээр хүүхдийн компьютертэй харьцах чадвар эрс сайжирч,  бие даах чадвар нь дээшилснээс гадна интернэт ашиглах, бичвэр бичих,зураг зурах, схем хийх, хичээлдээ сонирхолтой, өмч хөрөнгөнд хандах  хандлаганд эерэг өөрчлөлт гарсан. 
2.6. Таны хүүхдэд икс өү компьютерийг  ашиглах явцад ямар бэрхшээлтэй, хэцүү зүйл гарч байгаа  нь ажиглагдсан  вэ? Жагсаан бичнэ үү?
1.     Компьютерийн товч хуурдаг.
2.    Эвдэрдэг, номтой хамт авч явахад хүнд байдаг.
3.    Сургалтанд хэрэглэхэд удаан, заримдаа гацдаг, хичээлийн үргэлжлэх хугацаанд саад болдог
4.    Сурагчид удаан хугацаагаар тоглох
5.     Ахмад багш нарын ХО хэрэглэх  мэдлэг чадвар сулавтар, Багш хичээлдээ байнга хэрэглэхгүй байх
6.    Зарим ангид компьютер хүрэлцэхгүй байгаа.
7.    ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөнд ХО-ийн цаг тусгагдаагүй
8.    Комьпютерийн тоглоомыг хэтэрхий их тоглож байна
2.7.   Компьютерийг бүрэн судалж  хүүхдээ хөгжүүлэхэд   хэн, хэрхэн, яаж тусалж  дэмжвэл зүгээр вэ?
1.  Багш заахад болно.        
2. Бүх хичээлүүдийг багтаасан ном байх   - 86                  
3. . Бид гэр бүлийн хүрээндээ ашиглаад болж байгаа                                                         
4. Интернэтээс байнгын сургалт авах -65
2.8. Таны бодлоор  цаашид икс өү компьютерийг сургалтанд яаж ашигламаар санагдаж байна вэ?
1.    Програм бүрийг сайн мэдэж авах шаардлагатай
2.    Гарын авлага,зөвлөмж гэх мэт  бэлэн материалтай болгох
3.    Интернетээс мэдээлэл татаж авахад хугацаа их шаарддаг /интэрнетийн хурдыг нэмэгдүүлэх/
4.    Давтан сургалтыг  чанартай  зохион байгуулах
5.    Зарим компьютерийн батерей нурсан байдаг тул  цахилгаанд тогтмол залгаж ажилладаг нь сургалт явуулахад  төвөгтэй байна.
2.9.  Та  www.laptop.gov.mn вэб хуудас руу орж ямар  мэдээллийг авахыг хүсдэг вэ?
1. Хичээлүүд болон танин мэдэхүйн   -86                                                   
2. Хүүхдийн хийсэн бүтээл   -95                                                                   
3. Компьютерийн програмуудын файл татаж авах-67                                
4. сургалтын хөтөлбөр-110                                                                  
Судалгаа авч, нэгтгэсэн: Сургалтын агуулга хариуцсан мэргэжилтэн Д. Энхтулга
2010оны  6 сарын 15