Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Икс өү компьютерийн агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ PDF Хэвлэх Имэйл
Икс өү компьютерийн агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ 2009-2010 оны хичээлийн жил

Д/д
Үзэх програм
II  анги
III  анги
IV   анги
V   анги
1
ХО – компьютерийн тухай
 • ХО компьютерийн тухай техник хангамж(оролт гаралт,цэнэглэх,гарын дравертэй танилцах)
 • програм хангамж (унтраах асаах, нэр, өнгө,  солих,удирдах самбартай танилцах хадгалах, хадгалсан зүйлээ журналаас нээх
 • ХО компьютерийн тухай техник хангамж(оролт гаралт,цэнэглэх,гарын дравертэй танилцах мемори ашиглах)
 • програм хангамж (унтраах асаах, нэр, өнгө,  солих,удирдах самбартай танилцах хадгалах, хадгалсан зүйлээ журналаас нээх,нууцлах,өөрчлөх/
 • ХО компьютерийн тухай техник хангамж(оролт гаралт,цэнэглэх,гарын дравертэй танилцах мемори ашиглах)
 • програм хангамж (унтраах асаах, нэр, өнгө,  солих,удирдах самбартай танилцах хадгалах, хадгалсан зүйлээ журналаас нээх,нууцлах,өөрчлөх/
 • ХО компьютерийн тухай техник хангамж(оролт гаралт,цэнэглэх,гарын дравертэй танилцах мемори ашиглах)
 • програм хангамж (унтраах асаах, нэр, өнгө,  солих,удирдах самбартай танилцах хадгалах, хадгалсан зүйлээ журналаас нээх,нууцлах,өөрчлөх/
2
Бичих програм
 • Бичих програм (бичвэр, засварлах,хадгалах,  цэсүүдийг ашиглаж,бичил эх бичих: Үгийн тоо 20-30)
 • Гарын зөв байрлалыг эзэмших
 • Бичих програм (бичвэр,
засварлах,хадгалах, дүрслэл/зургаа оруулах/, хүснэгт, хэлбэр,харагдац цэсүүдийг ашиглаж, эх бичих,чимэглэх: Үгийн тоо 30-40 )
 • Гарын зөв байрлалыг эзэмшиж хурдан алдаагүй,зөв бичих
 • Бичих програм (бичвэр,
засварлах,хадгалах, дүрслэл/зургаа оруулах/, хүснэгт, хэлбэр,харагдац цэсүүдийг ашиглаж, эх бичих,чимэглэх,хөршөө сонгох, интернэтээс зураг  авч эх зохиох Үгийн тоо: 40-50)
 • Гарын зөв байрлалыг эзэмшиж хурдан алдаагүй,зөв бичих, Бичээч мэлхий програм дээр ажиллах,
 • Бичих програм (бичвэр,
засварлах,хадгалах, дүрслэл/зургаа оруулах/, хүснэгт, хэлбэр,харагдац цэсүүдийг ашиглаж, эх бичих,чимэглэх,хөршөө сонгох, интернэтээс зураг, мэдээлэл авч эх зохиох, үгийн тоо: 50-60 )
 • Гарын зөв байрлалыг эзэмшиж хурдан алдаагүй,зөв бичих, Бичээч мэлхий програм дээр ажиллах/
3
Зурах програм
 • Зурах програм                  / хэрэгсэл, засварлах, хадгалах, дүрснүүд, бичих, зураг/
 • Зурах програм                   / хэрэгсэл /өнгө фоноо сонгох/, засварлах, хадгалах, дүрснүүд, бичих, зураг /зураг оруулж эх зохиох/, чимэглэх/
 • Зурах програм                   / хэрэгсэл /өнгө фоноо сонгох/, засварлах, хадгалах, дүрснүүд, бичих, зураг /зураг оруулж эх зохиох/, чимэглэх, эффектэнд оруулах
Зурах програм                   / хэрэгсэл /өнгө фоноо сонгох/, засварлах, хадгалах, дүрснүүд, бичих, зураг /зураг оруулж эх зохиох/, чимэглэх, эффектэнд оруулах
4
Бичлэг хийх  програм
 • Бичлэг хийх програм
Зураг, видео, дуу цэсүүд дээр ажиллах,хадгалах
 • Бичлэг хийх програм
Зураг, видео, дуу цэсүүд дээр ажиллах,хадгалах, байгалийн болон дуу авиа оруулах
 • Бүтээлээ бусад     програмтай холбох
 • Бичлэг хийх програм
Зураг, видео, дуу цэсүүд дээр ажиллах,хадгалах, байгалийн болон дуу авиа оруулах
Бүтээлээ бусад     програмтай холбох
 • Бичлэг хийх програм
Зураг, видео, дуу цэсүүд дээр ажиллах,хадгалах, байгалийн болон дуу авиа оруулах
Бүтээлээ бусад     програмтай холбох
5
Чат  програм
 • Чат програм
Тархалтын сүлжээгээ сонгох, цэстэй танилцах, хөршөө сонгох, найзаа урих
 • Чат програм
Тархалтын сүлжээгээ сонгох, цэстэй танилцах, хөршөө сонгох, найзаа урих, бусад програмтай хөршөө хуваалцах
 • Чат програм
Тархалтын сүлжээгээ сонгох, цэстэй танилцах, хөршөө сонгох, найзаа урих, бусад програмтай хөршөө хуваалцах
 • Чат програм
Тархалтын сүлжээгээ сонгох, цэстэй танилцах, хөршөө сонгох, найзаа урих, бусад програмтай хөршөө хуваалцах
6
Цээжлэх програм
 • Цээжлэх програм
 • Бэлэн тоглоом дээр ажиллах
 • Тоглоом үүсгэх /тоо, үе үүсгэх/
 • Цээжлэх програм
 • Бэлэн тоглоом дээр ажиллах
 • Тоглоом үүсгэх /тоо, үе үүсгэх, холбоо үг үүсгэх/
 • Цээжлэх програм
 • Бэлэн тоглоом дээр ажиллах
 • Тоглоом үүсгэх /тоо, үе үүсгэх, холбоо үг үүсгэх, бэлэн зураг авч түүнийгээ тайлбарлах/
 • Цээжлэх програм
 • Бэлэн тоглоом дээр ажиллах
 • Тоглоом үүсгэх /тоо, үе үүсгэх, холбоо үг үүсгэх, бэлэн зураг авч түүнийгээ тайлбарлах/
7
Интернэт програм
 • Интернэт програмыг нээж цэсүүдтэй танилцах, хүссэн хаяг руугаа орж мэдээлэл уншиж чаддаг болох
 • Интернэт програмыг нээж цэсүүдтэй танилцах, хүссэн хаяг руугаа орж мэдээлэл уншиж чаддаг болох, зураг мэдээллийг татаж авах, бусадаа явуулах, өөрийн
э-майл хаягтай болох
 • Интернэт програмыг нээж цэсүүдтэй танилцах, хүссэн хаягруугаа орж мэдээлэл уншиж чаддаг болох, зураг мэдээллийг татаж авах, бусдадаа явуулах, өөрийн э-майл хаягтай болох, бусадтайгаа мессенжерээр харьцах
Интернэт програмыг нээж цэсүүдтэй танилцах, хүссэн хаягруугаа орж мэдээлэл уншиж чаддаг болох, зураг мэдээллийг татаж авах, бусдадаа явуулах, өөрийн э-майл хаягтай болох, бусадтайгаа мессенжерээр харьцах
8
Яст мэлхийн урлан програм
 • яст мэлхий, зурахуй, урсахуй блокуудтай танилцах
 • Гурвалжин, тэгш өнцөгт, цацраг зурж чаддаг болох
 • Үзэгний хэмжээ, өнгийг өөрчилж чаддаг болох
 • Бэлэн прожекттэй танилцах
 • яст мэлхий, зурахуй, урсахуй блокуудтай танилцах
 • 5-н хошуу, мөөг, олон өнцөгт зурж чаддаг болох
 • Үзэгний хэмжээ, өнгийг өөрчилж чаддаг болох,
 • Нум, тэнхлэг, чиглэл
 • яст мэлхий, зурахуй, урсахуй, тооны үйлдэл, миний  блокуудтай танилцах
 • хас тэмдэг, олимпын тэмдэг, гантел зурж чаддаг болох
 • Үзэгний хэмжээ, өнгийг өөрчилж чаддаг болох,
 • Нум, тэнхлэг, чиглэл,залгаас
 • Санамсаргүй тоо, тооны үйлдэл, mod,and,or,not
 • яст мэлхий, зурахуй, урсахуй, тооны үйлдэл, миний  блокуудтай танилцах
 • 4 нэмэх тэмдэг,олимпийн тэмдэг, гантел,  зурах цацраг зурж чаддаг болох
 • Үзэгний хэмжээ, өнгийг өөрчилж чаддаг болох,
 • Нум, тэнхлэг, чиглэл,залгаас
 • Санамсаргүй тоо, тооны үйлдэл, mod,and,or,not
 • Богцын тухай ойлголт
9
Муужгай програм
 • Нээх , хаах, нэр өгч хадгалах, хэлийг нь солих, бэлэн төсөл үзэх
 • Бэлэн дүрс авч хөдөлгөөнд оруулах
 • Бэлэн дуу оруулах
 • Нээх , хаах, нэр өгч хадгалах, хэлийг нь солих, бэлэн төсөл үзэх
 • Бэлэн дүрс авч хөдөлгөөнд оруулах
 • Бичлэг хийж дуу оруулах
 • Тайзаа засах, дүрсээ зурж оруулах
 • Өмсгөл солиулах
 • Нээх , хаах, нэр өгч хадгалах, хэлийг нь солих, бэлэн төсөл үзэх
 • Бэлэн дүрс авч хөдөлгөөнд оруулах
 • Бичлэг хийж дуу оруулах
 • Тайзаа засах, дүрсээ зурж оруулах
 • Өмсгөл солиулах
 • Ярилцлага зохиох
 • Нээх , хаах,нэр өгч хадгалах, хэлийг нь солих, бэлэн төсөл үзэх
 • Бэлэн дүрс авч хөдөлгөөнд оруулах
 • Бичлэг хийж дуу оруулах
 • Тайзаа засах, дүрсээ зурж оруулах
 • Өмсгөл солиулах
 • Ярилцлага зохиох
10
E tous програм
 • Програмыг нээж хийсэн зүйлээ хадгалдаг болох
 • Будах, хэлийг солих, зурах цэсүүдтэй ажиллах
 • Хөдөлгөөнд оруулах
 • Бэлэн прожекттэй танилцах
 • Програмыг нээж хийсэн зүйлээ хадгалдаг болох
 • Будах, хэлийг солих, зурах цэсүүдтэй ажиллах
 • Хөдөлгөөнд оруулах, зам зурах, дуу оруулах
 • Бэлэн прожекттэй танилцах
 • Ном зохиох
 • Програмыг нээж хийсэн зүйлээ хадгалдаг болох
 • Будах, хэлийг солих, зурах цэсүүдтэй ажиллах
 • Хөдөлгөөнд оруулах, зам зурах, дуу оруулах
 • Бэлэн прожекттэй танилцах
 • Ном зохиох
 • Төсөл хийх
 • Програмыг нээж хийсэн зүйлээ хадгалдаг болох
 • Будах, хэлийг солих, зурах цэсүүдтэй ажиллах
 • Хөдөлгөөнд оруулах, зам зурах, дуу оруулах
 • Бэлэн прожекттэй танилцах
 • Ном зохиох
 • Төсөл хийх
11
Distance  програм
 • 2 компьютерийг хооронд нь холбох
 • Бие , биенийхээ өндрийг хэмжих
 • Ангийн болон урт өргөн хэмжих талбай олох
 • 2 компьютерийг хооронд нь холбох
 • Бие , биенийхээ өндрийг хэмжих
 • Ангийн болон урт өргөн хэмжих талбай олох
 • 2 компьютерийг хооронд нь холбох
 • Бие , биенийхээ өндрийг хэмжих
 • Ангийн болон урт өргөн хэмжих талбай олох
 • 2 компьютерийг хооронд нь холбох
 • Бие , биенийхээ өндрийг хэмжих
 • Ангийн болон урт өргөн хэмжих талбай олох
12
Там,там,жам
Там,там идет
Там, там ,мини
 • Хөгжмийн зэвсгүүдийг сонгон тоглуулах
 • Бичлэг хийх, ая зохиох
 • Хийсэн бүтээлээ хадгалах
 • Хөгжмийн зэвсгүүдийг сонгон тоглуулах
 • Бичлэг хийх, ая зохиох
 • Хийсэн бүтээлээ хадгалах
 • Хөгжмийн зэвсгүүдийг сонгон тоглуулах
 • Бичлэг хийх, ая зохиох
 • Хийсэн бүтээлээ хадгалах
 • Хөгжмийн зэвсгүүдийг сонгон тоглуулах
 • Бичлэг хийх, ая зохиох
 • Хийсэн бүтээлээ хадгалах
13
Моон,Пиппи,ruler,
Wikipedia,Хэмжигч,
Тооцоолох, speak,
Бүртгэл програм
Жижиг програмуудыг нээж түүн дээр бүтээл хийж хийсэн зүйлээ хадгалж тоглож чаддаг болох
Жижиг програмуудыг нээж түүн дээр бүтээл хийж хийсэн зүйлээ хадгалж тоглож чаддаг болох
Жижиг програмуудыг нээж түүн дээр бүтээл хийж хийсэн зүйлээ хадгалж тоглож чаддаг болох
Жижиг програмуудыг нээж түүн дээр бүтээл хийж хийсэн зүйлээ хадгалж тоглож чаддаг болох

Боловсруулсан: Сургагч багш: 51-р сургуулийн багш  А. Отгонжаргал
                           Сургагч багш: 28-р сургуулийн багш Т. Энхбаяр
                           Сургагч багш: 13-р сургуулийн багш О. Алтанцоож
                           Сургагч багш: 52-р сургуулийн багш Т. Бадамцэцэг                        
                           Сургагч багш: 4-р сургуулийн багш  Л.Намууцэцэг
                           Сургагч багш: 40-р сургуулийн багш  Ц. Батбаяр
                           Сургалтын агуулга хариуцсан мэргэжилтэн  Д. Энхтулга